Centrum volného času

26.02.2013 08:50

Cílem projektu byla přestavba objektu bývalé hasičské zbrojnice na zázemí Centra volného času - klubovna a zázemí pro sportovně-společenské centrum v Úvalech. Klubovnou získáme prostor vhodný pro činnost místních kroužků a spolků.

Místní občané, členové našeho sdružení, mají velký zájem o zvelebení Úval samotných i jejich nejbližšího okolí, včetně rozvoje obce v duchu původního německého názvu Garschoenthal – Překrásné údolí, a podpory trávení volného času dětí a mládeže.

Projekt měl vyřešit především problematiku absence prostor pro trávení volného času dětí a mládeže. Přebudováním budovy původní hasičské zbrojnice na klubovnu vznikne prostor pro pravidelné schůzky místních kroužků (doposud v domácnostech jednotlivých vedoucích či místní hospodě), včetně možnosti umístění pingpongového stolu a zázemí pro členy spolupracujících sdružení při společných aktivitách. V případě realizace druhé části projektu centra volného času – vybudování sportovního hřiště na přilehlém pozemku, by klubovna sloužila i jako zázemí pro toto sportoviště a pořádané akce. Ve výsledku tak mělo vzniknout: klubovna, 3750m2 upravených ploch – víceúčelové hřiště pro basketbal, malou kopanou a tenis, zpevněná plocha pro kulturně-společenské akce, zatravněné plochy pro dětské hry a petangue, relaxační zóna.

Samotná prevence sociálně-patologických jevů a posílení komunitních vazeb bylogicky následovala pomocí činnosti kroužků a tím vyplněním volného času dětí a mládeže.

Nicméně dnes už víme, že tato aktivita nemá podporu vedení města Valtice. To totiž zrušilo naši nájemní smlouvu, odmítlo převod na naše občanské sdružení (které bylo předpokladem pro zisk dalších financí) a celou budovu pronajalo soukromníkovi. Vzniklý příjem prý investuje do rozvoje Úval. A příjem asi není žádný, neboť v Úvalech se neinvestuje stále nic.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode