Historie projektu

26.02.2013 08:37

Místní část Úvaly byla až do konce druhé světové války převážně německá obec, která značně utrpěla odsunem původního obyvatelstva. Tradice, vztahy i kořeny byly přetrhány a několik desetiletí devastovány. Nynější mladá generace a zejména Občanské sdružení ÚVALY 2006 se pokouší obnovit místní tradice a navázat na odkaz původních obyvatel. Mezi tyto aktivity bezesporu patří ochrana a údržba hmotného dědictví, především drobných sakrálních staveb v obci. Podařilo se navázat kontakt s několika původními obyvateli Úval a na základě jejich svědectví se občanské sdružení pokouší zrekonstruovat několikerá boží muka a kapličky v okolí Úval.

O obnovu této dorbné sakrální památky usilujeme již několik let. Nyní se s pomocí Města Valtice a NADACE VIA podařilo zajistit dostatek finančních prostředků tak, aby mohla být provedena odborná restárátorská oprava stavby. Je opravdu nejvyšší čas provést obnovu, dokud jsou ještě patrné zbytky štukatérské profilace říms a nik, aby se mohla obnovit původní umělecká a řemeslná hodnota díla.

Historie objektu není žel známa. Veškeré informace zmizely při požáru církevního archivu a následně s odsunem původního německého obyvatelstva. Pokus o dohledání historie v archivních záznamech přilehlých rakouských obcí a z výpovědí starousedlíků, jichž je zde však poskrovnu, nepřinesl výsledek.

Obnova bude provedena v měsících květen až říjen 2013.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode