Průběh akce

 Dosavadní vývoj projektu

I.      Příprava a plánování, červen a červenec 2010.

Přípravná skupina obešla všechny obyvatele a osobně či do schránky předala informační leták, pozvánku na 1. plánovací setkání a anketní lístek.

II.      První plánovací setkání, 15.srpna 2010. Na úvodní schůzce byli všichni účastníci seznámeni s podrobnostmi projektu. Posoudili klady a zápory daného místa, navrhli možnosti jeho využití a prvky, které budou k tomuto využití potřeba. Po bodování jednotlivých nápadů následovala prohlídka samotného místa, během které si občané ujasnili rozlehlost pozemků a umístění stávajících dřevin.

Nakonec se rozdělili do tří skupin, které pracovali se slepými mapami – jejich úkolem bylo umístit přímo do prostoru vybrané prvky a navrhnout tak co nejpřesnější podobu parčíku. Výsledkem následných prezentací tak byli tři návrhy na využití daného prostoru včetně základních prostorových prvků. Součástí setkání bylo vyhodnocení výtvarné soutěže místních dětí a opékání špekáčků u táboráku. Občerstvení v podobě buchet a slaných závinů zajistili členové organizačního výboru. Tohoto setkání se zúčastnilo celkem 45 obyvatel Úval – 35 dospělých a 10 dětí.

III.      Realizace úprav, srpen 2010. S ohledem na stav pozemků bylo nutné již před 1.setkáním provést odstranění stávajícího porostu – odplevelení, jinak by nebylo vůbec možné provést prohlídku místa. Na této neformálně vyhlášené brigádě se sešlo asi 10 lidí, kteří vykosili a shrabali veškerý plevel. Po 1. plánovacím setkání pak proběhla brigáda na odstranění náletových dřevin, které se zúčastnilo asi 20 obyvatel. Tím se odkryl skutečný stav pozemku. Bylo nutno odstranit základy zděných staveb, stávající navážku suti a výkop pařezů.

IV.      Návrhy slepých map byli projednány s architektem

V.      2. plánovací setkání se uskutečnilo v pondělí 11.10.2010. Účast byla podstatně menší než na 1. setkání, celkem se ho zúčastnilo 15 obyvatel Úval. Zahradní architekt představil svůj návrh realizace prostranství včetně rozpočtu. Tento projekt byl následně připomínkován a s diskuze vzešly návrhy na některé doplňující prvky – ohniště, betonový stůl na ping-pong, kůly na volejbal a malé fotbalové branky. Doporučena byly výsadba dalších stromů tak, aby celý projekt více odpovídal názvu grantového programu Místo pod stromy.

VI.      Po tomto setkání proběhla ještě 4. brigáda, na které se, žel, sešlo pouze 7 lidí, nicméně naplánované práce byly dokončeny – vysbírali jsme povrchové kameny, spálili zbytky pokácených dřevin a celý prostor je tak nachystán na poslední zemní úpravy: vytvoření drenážní jámy, rozvezení zeminy, orbu a zarovnání.

Současný stav projektu

Prozatím se daří dodržet časový harmonogram projektu, nicméně se ukazuje, že další fáze projektu budou náročnější, než jsme původně předpokládali. Po odstranění náletových porostů z pozemku se ukázalo, že místo je v mnohem horším stavu, než jsme předpokládali. Nachází se na něm množství odpadu, stavební suti, základy původních zděných prvků. To vše bylo třeba odstranit a odklidit, což zkomplikovalo fázi rekultivace pozemku. Z tohoto důvodu nebude možné provést předpokládanou výsadbu nové trávy již na podzim. Nicméně pozemek snad bude nachystán tak, aby k osevu mohlo dojít hned brzy na jaře.

Konkretizace plánů na další období

Naším cílem je, přes výše uvedené komplikace, zvládnout během podzimu 2010 kompletní rekultivaci pozemku a brzy na jaře provést výsadbu trávníku. Naším cílem je dosáhnout takového stavu, aby na jaře 2011 mohlo dojít k výsadbě nového trávníku, osázení novými rostlinami a usazení laviček, altánu a herních prvků. Jak se ukazuje aktuálně, počasí nám nepřeje a všechny práce prozatím nestíháme.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode