Překrásné údolí

Vítejte na stránkách obce Úvaly - Garschöntal

Vítáme Vás na stránkách obce Úvaly, původně Garschöntal, neboli Překrásné údolí. Rádi bychom Vám nabídli možnost seznámit se s historií i současností, krajinou i lidmi, tradicemi i životem naší malebné obce. Cílem této prezentace není jen představit Vám krásy Úval a okolí, ale také umožnit Vám sledovat aktuální dění v obci. Naším neskromným přáním je, aby se tento web stal místem setkávání všech, kterým jsou Úvaly milé: Původním i současným obyvatelům, čechům i němcům, turistům a návštěvníkům Jižní Moravy.

 

BOŽÍ MUKA ÚVALY

ÚVALY  2006 a NADACE VIA představují nový projekt 

Cílem tohoto projektu je záchrana, obnova a údržba Božích muk na severozápadě obce. S ohledem na významnou uměleckou a řemeslnou hodnotu drobné sakrální stavby budou navržené práce na obnově konzultovány s Národním památkovým ústavem, samotné práce provede odborný restaurátor.

Přesto vytváří obnova této drobné nemovité památky prostor pro dobrovolnou činnost našich občanů a účast místních obyvatel na péči o své okolí. Občané Úval se mohou zapojit do obnovy provedením neodborných prací, jako je odstranění okolního porostu vysečením a úklidem, provedením zemních prací pro uložení fólie proti zemní vlhkosti, úpravě terénu v okolí stavby, slavnostním zahájením a ukončením obnovy památky.

Hlavním cílem naší činnosti pak bude následná péče o obnovenou památku pečováním o okolní terén památky a provádění pravidelné údržby.

Zveme proto všechny úvalky, aby znovu přiložili ruku k dílu a společně přispěli ke zvelebení naší obce v duchu původního názvu Garschönthal – Překrásné údolí.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode