Nové projekty v Úvalech

Boží muka Úvaly - s finanční pomocí NADACE VIA a města Valtice byla provedena rekonstrukce Božích muk na severozápadě obce. Jde o drobnou sakrální stavbu s významnou uměleckou a řemeslnou hodnotou. 

Zároveň jsme vzdali snahu získat do vlastní správy budovu bývalé hasičárny, kterou jsme chtěli opravit tak, aby v budoucnu sloužila jako klubovna pro místní děti a mládež, nebo jako zázemí pro akce na hřišti. Žel, stávající vedení města nás nepodpořilo a budovu pronajalo soukromé osobě jako sklad.

Historie projektu

06.07.2014 08:48

Boží muka Úvaly

Místní část Úvaly byla až do konce druhé světové války převážně německá obec, která značně utrpěla odsunem původního obyvatelstva. Tradice, vztahy i kořeny byly přetrhány a několik desetiletí devastovány. Nynější mladá generace a zejména Občanské sdružení ÚVALY 2006 se pokouší obnovit místní...

Historie projektu

26.02.2013 08:50

Centrum volného času

Cílem projektu byla přestavba objektu bývalé hasičské zbrojnice na zázemí Centra volného času - klubovna a zázemí pro sportovně-společenské centrum v Úvalech. Klubovnou získáme prostor vhodný pro činnost místních kroužků a spolků. Místní občané, členové našeho sdružení, mají velký zájem o...

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode