Parčík pod kostelem

Na základě úspěšného řízení v grantovém programu Místo pod stromy podporovaném Nadací Partnerství můžeme v prostoru ”Pod kostelem” vybudovat malý parčík, jako odpočinkovou zónu pro všechny generace místních obyvatel i turisty.

Nápad vybudování parčíku v těchto místech je starý již několik let a vznikl v hlavách zdejších obyvatel. Metoda komunitního plánování by měla přivést tyto občany od slov k činům. Kromě zapojení se do samotné realizace tak bude třeba přijmout i spoluzodpovědnost za rozvoj obce  a udržitelnost projektu.

Cílem projektu je vytvořit v Úvalech odpočinkovou zónu, místo pro setkávání zdejších obyvatel, které by nahradilo tradiční venkovskou náves. Klidová zóna v blízkosti kostela přímo vybízí  k usednutí, popovídání si a k odpočinku. Malebné zákoutí ve stínu mohutné vrby by mělo zpříjemnit život nejenom starší generaci a maminkám s dětmi, ale všem obyvatelům vesnice. Mělo by se stát místem, nahrazujícím tradiční vesnickou náves, na které se lidé potkávají, odpočívají a povídají si. Společné úsilí při jeho budování by pak mělo přispět k posílení komunitních vazeb vesnice a stát se dalším krokem na znovuobnovení krásy naší obce v duchu původního názvu Garschönthal- Překrásné údolí.

Prostranství pod kostelem by mělo být budováno v trendu "přírodních zahrad", přirozených biotopů s cíleně vytvořenými vazbami mezi rostlinami a s lákavou nabídkou k osídlení živočichy. Vysazovaná zeleň by se měla plně přizpůsobit místním podmínkám a původní vegetaci, při zohlednění potřeb a životního stylu zdejších obyvatel.

Foto z akce v podsekcích.

 www.stromzivota.cz, www.mzp.cz, www.sfzp.cz.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode